Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Dnia 16-12-2021 godz. 17:58:36

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 49 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4