Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Dnia 16-12-2021 godz. 17:57:27

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 47 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4