Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego

Dnia 16-12-2021 godz. 17:53:20

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 8