Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 16-12-2021 godz. 17:51:55

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2