Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 16-12-2021 godz. 17:50:23

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 47 Nie głosowało: 1