Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:48:07

Poprawka 1-4

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2