Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 16-12-2021 godz. 17:46:44

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1