Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Dnia 16-12-2021 godz. 17:43:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2