Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Dnia 16-12-2021 godz. 17:42:19

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2