Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:13:40

Poprawka 5, 8

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3