Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:35:33

Poprawka 4

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1