Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:31:45

Poprawka 26, 27

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1