Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:31:16

Poprawka 14, 16

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2