Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:30:48

Poprawka 8-11, 13, 15, 17, 19-24, 29

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1