Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:13:12

Poprawka 4

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3