Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek”

Dnia 14-12-2021 godz. 11:46:06

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9