Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:40:04

Poprawka 97

Za: 61 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 7