Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:30:23

Poprawka 75

Za: 31 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7