Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:29:24

Poprawka 73

Za: 31 Przeciw: 63 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 57 0 57 0 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 29 0 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 0 4 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0