Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:24:42

Poprawka 62

Za: 30 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8