Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 21:57:10

Poprawka 6

Za: 34 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6