Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:23:11

Poprawka 59

Za: 59 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 7