Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 21:56:41

Poprawka 5

Za: 92 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 57 56 0 1 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 29 0 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 1 1 0 0