Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:15:16

Głosowanie anulowane

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 0 0 0 0 0
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 0 0 0 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 0 0 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 0 0 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 0 0 0 0 0