Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:11:58

Poprawka 41

Za: 32 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7