Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:04:33

Poprawka 24

Za: 31 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10