Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:03:40

Poprawka 22

Za: 26 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12