Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 21:55:23

Poprawka 2

Za: 64 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 7