Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 22:01:25

Poprawka 17

Za: 29 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 55 0 55 0 8
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 27 27 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 0 4 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0