Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2013

Dnia 08-01-2013 godz. 21:59:10

Poprawka 12

Za: 35 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 56 1 55 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 29 29 0 0 0
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 1 2 1 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0