Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:48:43

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2