Narzędzia:

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dnia 29-10-2021 godz. 15:46:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2