Narzędzia:

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dnia 29-10-2021 godz. 15:44:58

Poprawka 5, 11

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2