Narzędzia:

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dnia 29-10-2021 godz. 15:44:24

Poprawka 4, 9

Za: 49 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3