Narzędzia:

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dnia 29-10-2021 godz. 15:43:50

Poprawki 1-3, 6-8

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3