Narzędzia:

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Dnia 29-10-2021 godz. 15:41:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 91 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2