Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Dnia 29-10-2021 godz. 15:39:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2