Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:38:49

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2