Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:38:18

Poprawka 1-4

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2