Narzędzia:

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Dnia 29-10-2021 godz. 15:35:46

Poprawki 1-8

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5