Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dnia 29-10-2021 godz. 15:33:42

Poprawka 1, 3

Za: 59 Przeciw: 36 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 3