Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dnia 29-10-2021 godz. 15:32:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 42 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2