Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Dnia 29-10-2021 godz. 15:26:50

Poprawka 1,3-5

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2