Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 15:23:21

Poprawka 8

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2