Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 15:22:51

Poprawka 7

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3