Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 15:22:22

Poprawka 6

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3