Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 15:21:32

Poprawka 5

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2