Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 15:20:44

Poprawka 3

Za: 96 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2