Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 15:19:50

Poprawka 1

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2