Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

Dnia 29-10-2021 godz. 16:37:15

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12